TR EN

Ücret Politikası


A) Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ve huzur hakları, yıllık olağan genel kurul toplantısında genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirme esaslarının belirlenmesinde şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınır.

Bağımsız Üyeler'in ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görevleri gereği yaptığı tüm harcamalar şirket tarafından karşılanır.

B) Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışanlar

Üst düzey yönetici ücretleri; Şirketin personel politikaları çerçevesinde, genel ekonomi ve piyasa verileri dikkate alınarak, şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedefleri ve kişilerin yetenek ve pozisyonları da dikkate alınarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri, şirket performansıyla beraber bireysel performans dikkate alınarak hesaplanmaktadır

Yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenen toplam miktarlar, genel kurul toplantısında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.