TR EN

Bağış ve Yardım Politikası


Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş., kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal, kültürel, eğitim ve çevre sorunlarına duyarlı olan, acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine destek sağlayan, böylelikle toplumsal gelişimi desteklemeyi amaçlayan ayni ve/veya nakdi bağış ve yardımlarda bulunmaktadır. 

Atlantis tarafından tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, aşağıdaki kurum ve kuruluşlara yapılmaktadır. 

1- Genel ve katma bütçeli kamu kurum ve kuruluşlarına, 

2- İl özel idarelerine, 

3- Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, 

4- Bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, 

5- Üniversitelere, eğitim kurum ve kuruluşlarına, 

6- Doğal afetler sonrası Başbakanlık nezdinde açılan yardım hesaplarına ve 

7- Bu gibi kişi veya kurumlara. 

10.000 TL tutarın üzerindeki bağış ve yardımlar için Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir. Şirket bünyesindeki komiteler, departmanlar ve çalışma grupları bağış ve yardımlarla ilgili Yönetim Kuruluna öneri sunabilirler.